BIBLIJA - SVETO PISMO

Fondacija „Glas mira" i izdavačka kuća „Preporod" zajedničkim naporom – štampanjem Biblije u prevodu Đure Daničića i Vuka Stefanovića Karadžića, ostvarili su izvanredan uspeh i tako uspešno krunisali vrlo blisku i dugogodišnju saradnju.
Možda bi neko mogao da postavi pitanje, koje bi se odnosilo na svrsishodnost jednog ovakvog poduhvata.
Međutim, odgovor na ovo pitanje ne bi bio potpun, ako ne bismo istakli jednu zanimljivu činjenicu, da od 1939. godine sva izdanja ovog prevoda, a bilo ih je prilično nisu praćena bilo kakvom obradom teksta, a to je bilo potrebno, jer je on postao narodna Biblija. Izdavači Daničićevog i Vukovog prevoda upustili su se u ovaj poduhvat i tako doprineli, bez obzira koliko skromno, veličanstvenosti ovog Dara Božjeg i otkrivanju genijalnosti njegovih prevodilaca.
U ovom tako značajnom Tekstu nisu primenjivane nikakve ispravke, koje bi imale teološki karakter, osim onih koje su se odnosile na najgrublje greške bilo kakve prirode, kao na primer u: 5 Mojsijevoj 33, 6 – A ljudi njegovijeh da bude malo; a treba: da ne bude malo; 34, 1- Iz polja Moavskoga; treba iz polja moavskoga; Jeremiji 31, 33: metnuću zavjet; treba: metnuću zakon; O Jovu 2, 9 – blagoslovi Boga; treba: prokuni Boga; 21, 30 ostavlja se zadac; treba: ostavlja se zalac; i sl. Manje poznate reči obeležene su i objašnjene u fusnotama, a takođe i reči koje treba zameniti kao u Otkrivenju 8, 13: jednoga anđela; a treba: jednoga orla; 16, 21: kao glava; a treba: kao talanat; zatim manje poznate reči kao u Otkrivenju 11, 19; ćivot zavjeta; a treba: kovčeg zavjeta; posle toga i formulacije kao u Otkrivenju 1, 10: u dan nedeljni; a treba: u Dan Gospodnji, i sl.
Ovim postupkom očuvana je neuporediva lepota izraza i celovitost Daničićevog i Vukovog teksta, koji su izvanrednim prevodilačkim dostignićima otkrili sve vrednosti koje Biblija ima – od uzvišene poezije do zakonskih propisa, od istorije do plana spasenja, od čovekovog pada u greh do Božje ljubavi i blagodati ponuđene grešniku. Ovo izdanje Biblije biće korisno mladima koji žive u dijaspori, jer će im njima bliskom ortografijom približiti i prikazati svu lepotu i širinu izražajnosti našega jezika. Pored ubedljivih i snažnih duhovnih poruka Biblija će ih povezati i sa narodom iz koga su potekli, sa njegovom prirodom, njegovim duhovnim sklonostima i životnim opredeljenjima.
Zato je 26. jul 2008. godine, dan u kome je promovisano ovo izdanje Biblije, još jedan veliki praznik u duhovnoj i kulturnoj istoriji našeg naroda.